Achiziționare Servicii Medicale Veterinare pentru Adăpostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari

0
1545

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Achiziționare Servicii Medicale Veterinare pentru Adăpostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 43 din H.G. nr. 395/ 2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile și completările ulterioare,

Primaria Orașului Năvodari, cu sediul în Orașul Năvodari str. Dobrogei nr. 1, judetul Constanța, cod postal: 905700, Telefon: 0241/ 761603; Fax: 0241/ 761706; E-mail: secretariat@primaria-navodari.ro în calitate de autoritate contractantă,

achiziționează Servicii Medicale Veterinare pentru Adăpostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari

Modalitatea de atribuire: Achiziție Directă

Sursa de finanțare: Bugetul Local al Orașului Năvodari;

Tip anunt: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziției: Achiziționarea de Servicii Medicale Veterinare pentru Adapostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari

Cod clasificare CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

Descrierea contractului: Servicii Medicale Veterinare pentru Adăpostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari

Valoarea estimată fără TVA: 23529,42 lei.

Durata contractului: de la data semnării de către părți, pe o perioada de 3 luni.

Condiții de participare:

Înregistrarea ofertei: operatorii economici sunt invitati să depună oferta pentru Servicii Medicale Veterinare pentru Adăpostul de câini fără stăpân din orașul Năvodari, în termen de 3 zile de la data publicarii prezentului anunț, respectiv până la data de 05.05.2020, ora 15, la sediul Primăriei.

Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: secretariat@primaria-navodari.ro.

Formularul de ofertă va cuprinde :

Propunerea financiara- va cuprinde în mod individual valoarea pentru urmatoarele operatiuni exprimate în lei, fără TVA: consult medical, tratament individual, vaccinari, deparazitare, sterilizari(pentru adoptii) , microcipari +înregistrare în registrul intrări-ieșiri, înregistrare adoptii în R.E.C.S., eutanasieri.

Criterii de atribuire: Va fi selectată oferta care corespunde criteriului „prețul cel mai scăzut” în lei și care are prețul cel mai scazut în lei, fără TVA.