Acte necesare pentru înregistrarea contractelor de arendă

0
9727
  • Contractul de arenda in 3 exemplare originale(model orientativ contract de arendare), doua exemplare ale contractului vor fi returnate- MODEL 5
  • Copie act de identitate arendas si arendator (arendator- persoana care da terenul In arenda; arendas- persoana care primeste terenul in arenda);
  • Copie certificat de inregistrare fiscala; Copie document din care reiese cine este adminitratorul firmei (certificate constatator, act constitutiv, hotararea actionarilor, etc); Copie act de identitate administrator- cand una dintre parti este persoana juridica
  • Copie act de proprietate asupra terenului ce urmeaza sa fie arendat
  • Proprietarul terenului trebuie sa figureze in registrul agricol si la serviciul local de taxe si impozite!!!