Ajutor de minimis pentru fermierii locali

0
1047

Ref: Publicare Hotărâre nr.107/2019 si Hotărâre nr. 108/2019

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că:

 • Programul de sprijin pentru tomate în spaţii protejate continuă şi în anul 2019, prin adopatrea Hotărârii de Guvern nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”.
 • A fost adoptată şi Hotărârea de Guvern nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control a acesteia.

întrucât aceste scheme de minimis se implementează de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Constanţa, vă rugăm sa ne sprijiniţi în vederea informării fermierilor interesaţi de pe raza localităţii dumneavoastră pentru accesarea celor doua programe .

De asemenea, vă rugăm sa afişaţi în locuri vizibile anunţurile transmise în ataşament.

Schema de minimis pentru tomate pe anul 2019 este similară anului 2018 şi se va implementa de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ), iar potenţialii beneficiari sunt:

 • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familial;
 • producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro / beneficiar /an. Sumele se plătesc într-o singură tranşă. Pentru o evaluare eficientă a producţiei de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice DAJ cantitatea totală de tomate obţinută pe suprafaţa de 1.000 mp.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis pentru producţia de usturoi în anul 2019, solicitanţii trebuie să :

 • deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3000 mp;
 • obţină o producţie de minim 3 kg usturoi/mp, de pe suprafaţa de minim 3000 mp;
 • fie înregistraţi în Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrări v- teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi;
 • facă dovada producţiei realizate prin documente justificative.

Direcţia pentru Agricultură a judeţului Constanța

Telefon .0040 – 241481434,0040 – 241481431 Fax : 0040 – 241481435

E-mail : dadr.et@nudr.ro

Schema de ajutor de minimis sâ acordă:

 • producătorilor agricoli personae fizice care deţin atestat de producător;
 • persoanelor fizice autorizate;
 • Întreprinderilor individuale;
 • întreprinderilor familiale, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei

primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de usturoi.

Pentru informaţii şf detalii vă punem la dispoziţie următoarele date de contact:

Consilier asistent, Stelian SAMARA – 0721/464 839;

AJUTOR MINIMIS TOMATE

Consilier principal, Cristiana IVAŞCU- 0736/947 044