Angajări în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1290

In conformitate cu prevederile art. Art. 58 alin (2) lit b) din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

 

  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Management Programe
  • Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Programe
  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achizitii Publice

Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 09 octombrie 2014, ora 10.00, proba scrisa si interviul in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a,  la sediul Primariei orasului Navodari.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei orasului Navodari si pe site-ul Primariei orasului Navodari www.primaria-navodari.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la nr. de telefon 0241/761603.