Anunț asistenți maternali profesioniști

0
1026

ANUNȚ

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) dorește extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.

Condițiile prevăzute de legislația actuală pentru desfășurarea activității de asistent materal profesionist sunt următoarele:

– solicitanții să fie absolvenți a cel puțîn 10 clase;

– solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o camera separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;

– solicitanții trebuie să prezinte disponibilitate pentru a primi în plasament cel puțîn doi copii;

– solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urmă evaluării psihologice efectuată de psihologul DGASPC; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei solicitantului;

– solicitanții trebuie să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinică teritorială.

Persoanele care doresc să urmeze cursul de calificare profesională pentru a deveni asistent maternal profesionist se pot adresa DGASPC Constanța-Serviciul Management de Caz pentru Copil-Biroul Alternative de Tip Familial, având:

– sediul în municipiul Constanța, str.Ciprian Porumbescu, nr.2,

– program: de luni până joi: 8,00-16,30 și vineri: 8,00 – 14,00,

– telefon: 0241 488650.