ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

0
175
ghiseul-adpp

Denumire județ: Constanța

Denumire UAT: NĂVODARI, Sectoare cadastrale : 22,26,27
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 22,26,27 din UAT NĂVODARI pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT NĂVODARI

Data de început a afișării: 19.03.2024
Data de sfârșit a afișării : 20.05.2024

Adresa locului afișării publice: STR. DOBROGEI, nr. 1, ORAȘ NĂVODARI
Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.