Aproximativ 60 de persoane, copii și adulți, beneficiază de mese calde la Cantina de Ajutor Social

0
1873

A fost reluat programul de acordare a două mese calde/zi – prânz și cină, începând cu luna mai, în intervalul orar 11.00-14.00. Aproximativ 60 de persoane beneficiază, în prezent, de acest tip de serviciu social oferit de Primăria Orașului Năvodari, prin Direcția Asistență Socială.

Cantina de Ajutor Social asigură două mese calde/zi pentru 25 copii cu vârsta de până la 18 ani și 34 de adulți, după un an în care – ținând cont de regulile și restricții impuse de pandemia COVID-19 – au fost acordate alimente reci în limita alocației de hrană prevazută de reglementările legale în vigoare (HG nr. 903/15.10.2014).

De serviciile Cantinei de Ajutor Social pot beneficia gratuit sau contra cost persoane aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Persoanele îndreptăție să beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social, stabilite de Legea 208/1997, la art. 2, care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

Cantina de Ajutor Social Năvodari funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementate de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Cantina de Ajutor Social functionează între orele 06.00 – 14.00, intervalul de timp destinat servicii mesei fiind între orele 11.00 – 14.00. Sediul Cantinei de Ajutor Social este situat în orașul Năvodari, str. Sănătății, nr.2.

Mai multe informații și suport puteți obține la numărul de telefon: 0744.485.985, persoană de contact: doamna Grigorescu Cristina, asistent social, și pe adresa de e-mail: grigorescu.cristina@primaria-navodari.ro