Aquaparc Năvodari

0
2009

S-a republicat documentația și anunțul de participare pentru finalizarea investiției Centrul de Agrement Năvodari, acestea putând fi consultate de toți ofertanții interesați începând de AZI în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), dar și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În acest sens, atragem atenția tuturor societăților de construcții RESPONSABILE din România sau din străinătate, care dețin resursele umane, logistica și mijloacele tehnice necesare, să depună ofertă în SEAP până pe data de 12.06.2018, data limită de depunere a ofertelor.