Centralizator cu rezultatele finale ale examenului pentru promovarea în grad profesional, organizat de Primăria Năvodari în data de 03.11.2022 (proba scrisă)

0
827

Nr. 94369/09.11.2022

Centralizator al rezultatelor finale la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Năvodari, în data de 03.11.2022 (proba scrisă)

              Având în vedere prevederile art. 62 și art. 67^1 din Hotarârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Functia solicitata Compartiment Punctajul probei scrise Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 85522/12.10.2022 Consilier, cls. I, superior Compartiment Management Programe 94 81 175 ADMIS
2 85446/11.10.2022 Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 83 90,66 173,66 ADMIS
3 83218/05.10.2022 Inspector, cls. I, superior Compartiment Administrare Drumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 85 84 169 ADMIS
4 85444/ 11.10.2022 Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 85 81,33 166,33 ADMIS
5 84627/10.10.2022 Inspector, cls. I, superior Serviciul buget-contabilitate 85 81,33 166,33 ADMIS
6 84692/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 81,33 81 162,33 ADMIS
7 84689/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal Compartiment circulație rutieră 77 84 161 ADMIS
8 85439/11.10.2022 Inspector, cls. I, principal Compartiment impozite și taxe locale 82 77 159 ADMIS
9 84687/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 68 80,66 148,66 ADMIS
10 84690/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 51,33 71 122,33 ADMIS

 

Afisat astăzi, 09.11.2022, ora 15.30, la sediul Primăriei orașului Năvodari din str. Dobrogei nr. 1 și pe site-ul institutiei, www.primaria-navodari.ro.

 

Secretar comisie,

Inspector,

Abagiu Ioana Maria