Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 14.11.2022

0
1067
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2022;
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2022-2023 in unitatile de invatamant;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a creantelor fiscale datorate bugetului local al Orasului Navodari, de catre persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrul Comertului;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura;       
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L., aprobat prin HCL nr. 112/28.04.2022;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice, respectiv a organigramei si statului de functii ale S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L., pentru anul 2022;
 7. Proiect de hotarare cu privirela acordarea unui pachet cu carti elevilor inscrisi in clasele Pregatitoare – VIII in unitatile de invatamant de pe raza orasului Navodari
 8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 72/24.03.2022 privind aprobarea conditiilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local;
 9. Proiect de hotarare privind stabilirea cotributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu;
 10. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat;
 11. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru louinte sociale situate in Orasul Navodari, str.Cabanei, Camin Nou si str. Sanatatii, Camin nr.1
 12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinte A.N.L
 13. Proiect de hotarare cu privire la plata sumei de 288,56 lei catre Asociatia de Proprietari „21 Est”, din str. Meduzei nr.3, bl.21 Est, sc.A, et.4, oras Navodari
 14. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S11 nr.6, lot 120, judetul Constanta;
 15. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10 nr.10, lot 166, judetul Constanta;
 16. Proiect de hotarare cu privire la constituireaunui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S12 nr.3, lot 115, judetul Constanta;
 17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S6 nr. 8, lot 254, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Garii nr.29 C1, lot 2, judetul Constanta;
 19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P18 nr.13 A, LOT 6/3, judetul Constanta;
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea lotizariiterenului intravilan pentru locuinte, oras Navodari, Str.Aviator Agarici, FN;
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cladire P+1E – Magazin retail, amenajari exterioare, spatii verzi plantate, alei si accese carosabile si pietonale, parcari pentru masini electrice, racorduri la drumurile publice, bariere acces, imprejmuire, amplasare semnale publicitare, bransamente la utilitati, desfiintare cladire existenta, organizare de santier”.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice, orasul Navodari, zona str.T8, T1, T13, D6, D7, D8, ZONA GENERATOARE NR CADASTRAL 121783.
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici pentru construirea unui spatiu comercial KAUFLAND, zona Mamaia Nord.                                                                                                           
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ansamblu locuinte de vacanta si functiuni complementare, zona delimitata de str. Promenada Navodari la est, proprietati private la nord (IE 114246), proprietati private la sud (IE 115547, 114395, 120748, 121541, 120328, 119803, 116767), la vest de str.D7;
 25. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 50423/27.11.2017 pentru locuinta situata in Navodari, Aleea Egretei, bl.17 A Est, sc.D, parter, ap.9 bis, judetul Constanta;
 26. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contravalorii concesiunii locurilor de inhumare din cimitirele Orasului Navodari;
 27. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Orasului Navodari in vederea scoaterii din functiune si casare;
 28. Proiect de hotarare privind declararea bunului imobil – teren extravilan situat in Navodari, Sola 8, Parcela A57, in suprafata de 36.409 mp de uz si interes public local al UAT Oras Navodari;                                              
 29. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.