Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat în data de 08.04.2019 proba scrisă și proba practică

0
1232

 

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie proba practica Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Cristea Marin Muncitor calificat, tr.prof.III

Comp.Intretinere-Reparatii

  97.00 97.33 97.17 Admis
2 Grama Marian-Dorel -//-   Respins

Nu s-a prezentat

3 Mirzan Dumitru Muncitor calificat, tr.prof.IV

Comp.Intretinere-Reparatii

  85.00 85.33 85.17 Admis
4. Ghita Ioan     94.00 Respins

Nu s-a prezentat la interviu

 

Afișat astăzi, 16.04.2019, ora 09.30