Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in data de 15.10.2020 (proba scrisa)

0
1124

NR.38393/21.10.2020

 Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in  data de 15.10.2020 (proba scrisa)

  

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Păduraru Lavinia –

Ana – Maria

Educator –

Centrul de Zi pentru Copii

88,00 87,66 87,83 Admis
2 Cosma Laura-Mihaela

 

-//- 36,83 Respins

 

3 Vișen Anca -//- Respins

 

 

Afisat astazi, 21.10.2020, ora 13.00