Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat în data de 21 iulie 2022 (proba scrisă și proba practică)

0
1245

Nr. 65358/28.07.2022

 

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului  organizat in  data de

21 iulie 2022 (proba scrisa și proba practică)

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie proba practica Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Brânzoi-Tanik Cristina  inspector de specialitate, grad profesional I – Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 75,61 82,33 78,97 ADMIS
2 Taraș Ania îngrijitor vârstnici Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  

56,00

64,33 60,17 ADMIS
3 Mașec Dumitra îngrijitor vârstnici Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Nu s-a prezentat la proba scrisă
4 Suciu Viorel muncitor calificat, treaptă profesională I – Compartiment: Întreținere-Reparații  

91,33

80,67 86,00 ADMIS

 

Afisat astazi, 28.07.2022, ora 10.00.

Secretar – Anane Dorina, Inspector superior – Compartiment Resurse umane