Centralizator nominal cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 18.10.2021 (proba scrisa)

0
1060

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 18.10.2021 (proba scrisă)REZULTATUL PROBEI SCRISE:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă

 

1 Bombea Carmen Liliana Îngrijitor vârstnici – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. 76 ADMIS

Cu drept de contestație până în data de 19.10.2021, ora 12.30.

Proba practica nu este cazul.

Interviul se va susține în data de 19.10.2021, ora 13.00.

 

Afișat astăzi 18.10.2021, ora 12.30.

Secretar comisie,

Insp. Asistent, Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria