CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 24.06.2021 (proba scrisă)

0
1064

Nr. 45203/29.06.2021

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN  DATA DE 24.06.2021 (proba scrisă) 

        În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 24.06.2021 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj interviu Rezultat proba interviu
1     GHEORGHE PETRE   Inspector de specialitate, grad I/ 

Compartiment implementare proiecte – 

Fonduri europene

96,00 Admis
2     ADAM  TEODORA

  • DANIELA
Inspector de specialitate, debutant/ 

Compartiment implementare proiecte – 

Fonduri europene

95,66 Admis
3 DUȚU OLBERT   Șef formație muncitori

       Compartiment Întreținere-Reparații

100 Admis
4     MIRIȚĂ ELENA   Șef formație muncitori

   Compartiment Întreținere-Reparații

96,66 Admis 

 

Cu drept de contestație până în data de 30.06.2021, ora 15.00

Secretar comisie –Abagiu Ioana Maria, inspector asistent, Comartiment Resurse Umane,

Afișat astăzi 29.06.2021,ora 15.00.