Centralizator nominal cu rezultatul probei scrise la concursul din data de 22.10.2018 (proba scrisă)

0
937

 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA CONCURSUL DIN  DATA DE 22.10.2018 (proba scrisa)

 

In conformitate cu prevederile Art.30, alin.2 si alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri pubice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 22.10.2018 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul temporar vacant pentru care candideaza/compartiment Medie punctaj proba scrisa Rezultat

proba scrisa

1 Teodor Carla-Mihaela Inspector de specialitate, gradul II/ Compartiment Secretariat 89,00 Admis

 

Cu drept de contestatie  pana la data de 23.10.2018, ora 13,30, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Interviul se va sustine in data de 24.10.2018, ora 13,30.

 

 

 

 

 

Afisat astazi  22.10.2018, ora 13,30