CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DIN DATA DE 23.10.2019 (proba scrisă)

0
1012

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA EXAMENUL DIN  DATA DE 23.10.2019 (proba scrisa)

 

    In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la examenul din data de 23.10.2019 (proba scrisa):

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 Lazar-Craciun Crina Inspector de specialitate, gr.II

Compartimentului Implementare Proiecte-Fonduri Europene

98.33 ADMIS

 

Cu drept de contestatie pana in data de 25.10.2019 , ora 10.00

Afisat astazi, 24.10.2019, ora 10.00