CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE ȘI A PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DIN DATA DE 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică)

0
1630

Nr.39210/29.10.2020

 CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI  SCRISE ȘI A PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DIN  DATA DE 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică)

        În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise și ale probei practice la concursul din data de 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică):

REZULTATUL PROBEI SCRISE:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă

 

1      Pascariu Luminița Portar/

Serviciul Administrativ

52,00 Admis

 

2  Neculae Mihai -//- 32,66 Respins

 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE:

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba practică Rezultat proba practică

 

1      Vasu Gabriel Muncitor calificat, treaptă profesională I /

Compartiment Întreținere-Reparații

97,66 Admis

 

2 Dumitrașc Alexa -//- 64,66 Admis
3      Suciu Viorel Muncitor calificat, treaptă profesională IV/

Compartiment Întreținere-Reparații

80,33 Admis
4 Cotelici Dumitru -//- 37,33 Respins
5 Vâlciu Aurel Muncitor necalificat I /

Compartiment Întreținere-Reparații

41,33 Respins
6      Iov Marian Muncitor necalificat I /

Compartiment Ecarisal

37,66 Respins
7      Savu Lucia-Simona Muncitor calificat, treaptă profesională II /

Compartiment Spatii Verzi

92,33 Admis
8      Coman Petruța Emilia -//- 68,00 Admis

 

Cu drept de contestație până în data de 30.10.2020, ora 11.30

Interviul se va susține în data de 02.11.2020, ora 13.00.

 

Afișat astăzi 29.10.2020, ora 11,30