Comunicat de presă – Unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi oraș Năvodari

0
1385

Comunicat de presă
05 Iulie 2019
Unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi oraș Năvodari

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, au semnat în data de 07.09.2018 contractul de finanțare pentru proiectul „Unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi oraș Năvodari”, cod SMIS 116307.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Operațiunea 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Proiectul va fi implementat în județul Constanţa, Orașul Năvodari, pe o perioadă de 34 de luni (respectiv între 06.05.2017 și 28.02.2020) are o valoare totală de 2.921.169,96 lei, din care 2.249.599,60 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 344.056,40 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 327.513,96 lei este contribuţia beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din orașul Năvodari și ridicarea lor la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, iar obiectivele specifice sunt: creșterea responsabilității autorităților locale față de persoanele vârstnice care necesită îngrijire și suport pentru a-și continua viața în propria familie și locuintă și întărirea capacității acestora de a raspunde acestui obiectiv, creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente, respectarea demnității și a libertății de a alege a acestei categorii de populație aflată în nevoie, transformare sală de ședinte în unitate de îngrijiri și centru de zi pentru persoane vârstnice prin reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice.
Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și transformare sală de ședințe în unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi.

Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul Primăriei Orașului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, telefon 0241 761 603, e-mail management.programe@yahoo.com .

comunicat de presa INCEPERE PROIECT uipv SMIS 116307-1