Constituirea comisiei paritare de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari

0
513
Business people meeting. Team discussion. Negotiate new projects and plans. Business strategy discussion cartoon vector illustration

Se constituie comisia paritara de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari, în urmatoarea componență:

a) Membri titulari:
1. Calin Georgiana – Sorina – șef birou Resurse Umane- desemnată de Primarul Orașului Năvodari;
2. Tîrșoagă Viorica – inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Tehnic-Investiții, Eficiență Energetică, Avize și Acorduri­ desemnata de Primarul Orașului Năvodari;
3. Marin Daniela – Lidia – șef serviciu- Serviciul Strategii Programe și Statistici -Autoritate Tutelara – Protecția Copilului – desemnată de Primarul Orașului Năvodari;
4. Ciocanel Camelia – inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Tehnic-Investiții, Eficiență Energetică, Avize și Acorduri­ desemnată de Sindicatul PRI-NAV al Angajaților din Primăria Orașului Năvodari;
5. Coman Raluca – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Achiziții Publice – desemnată de Sindicatul Lucrătorilor din Primaria Năvodari și Serviciile Publice;
6. Gherghina Mariano – Nicolae – șef birou- Biroul Ordine și Liniște Publică desemnat de Sindicatul Lucrătorilor din Primăria Năvodari și Serviciile Publice

b) Membri supleanți:
1. Nichita Nicoleta- șef serviciu- Serviciul Relația cu Consiliul Local – Registru Agricol – desemnată de Primarul orașului Năvodari;
2. Covaliu Tatiana – inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget – Contabilitate – desemnată de Sindicatul PRI-NAV al Angajaților din Primăria Orașului Năvodari;

Membrii comisiei paritare sunt numiti pe o perioada de 3 ani.

Comisia paritara