HG nr. 443 din 4 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă

0
1002

HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

PUBLICATĂ ÎN:

Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iunie 2020

Data Intrarii in vigoare: 05 Iunie 2020

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 2, la articolul 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:

„2^1. Persoanele care vin în România din ţările aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi cu aprobarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, sunt exceptate de la aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcţie de evoluţia epidemiologică, ordinul va fi modificat periodic.”

2. La anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafaţa totală închiriată, diferenţa reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.”

3. La anexa nr. 3, la articolul 9, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 şi 9, cu următorul cuprins:

„8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanţare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m între persoane în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.

  1. Accesul persoanelor pe suprafeţele de plaje amenajate cu şezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

4. La anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(17) Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”

5. La anexa nr. 3, la articolul 11, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:

„(17^1) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7- 9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.”