În atenția cetățenilor care solicită eliberarea actului de identitate!

0
7520
carte identitate

Programează-te online pentru eliberarea sau schimbarea actului de identitate: https://navodari.regista.ro/programari!

Documentele necesare pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării, modificării datelor de stare civilă, schimbarii domiciliului sunt:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (cererea este disponbilă online: http://primaria-navodari.ro/wp-content/uploads/2013/02/_images_spclep_cerere_eliberare_act_identitate.pdf )
  • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând achitarea taxei pentru eliberarea actului de identitate (7 lei, taxă care se poate achita prin online prin intermediul sistemului electronic de plată ETAX fără a fi necesară autentificarea cu user și parolă: https://etax.primaria-navodari.ro/Autentificare.aspx#tabPlataAmenzi ori la casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale din Str. Sănătății, nr. 2).

Vă rugăm să vă asigurați că aveți toate actele necesare eliberării actului de identitate și să le aveți la dumneavoastră la data și ora stabilite, pentru a nu pierde programarea!

Totodată, facem precizarea că actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări,  în considerarea dispozițiilor art.  4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Primăria Orașului Năvodari: