Începând de miercuri, 01 noiembrie, se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie

0
1447

Năvodărenii pot solicita acordarea ajutorului de încălzire și supliment pentru energie pentru sezonul rece 2023-2024 începând de miercuri, 01 noiembrie 2023.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024, familiile şi persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Năvodari, doar pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă, care nu deţin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului (conform anexei) şi al căror venit net pe membru de familie este:

  • de până la 1.386 lei în cazul familiilor
  • de până la 2.053 lei în cazul persoanei singure

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza cererii-declaraţiei de proprie răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021. Formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere se pot procura de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Cantina de Ajutor Social, cât şi AICI.

Cererile, însoţite de actele doveditoare, se depun la Cantina de Ajutor Social, individual sau prin asociaţiile de proprietari, începând cu data de 1 noiembrie 2023, după următorul program:

  • Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08:30 – 12:00
  • Joi între orele 13:00 – 17:00

Familiile al căror venit net mediu/membru de familie este de până la 1.386 lei şi persoanele singure ale căror venit net este de până la 2.053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

  1. a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică
  2. b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale
  3. c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

Suplimentul se acordă lunar, pe tot parcursul anului şi se plăteşte astfel:

  1. a) furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la   “a” – “b”direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la lit. “c”

Solicitanţii pot opta şi pentru depunerea documentelor prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail a Direcţiei de Asistenţă Sociala: asistentasociala@primaria-navodari.ro

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei de Asistenţă Socială la numerele de telefon: 0241.760.822/0756.055.582 sau la adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Totodată, titularul are obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligaţii constituie contravenţie şi, conform prevederilor Legii nr. 226/2021 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.