Primăria orașului Năvodari, organizează examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

0
1093

Nr.23362/18.05.2020

 PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

ANUNTA

 In conformitate cu prevederile art.478 si art.618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.39 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, organizeaza examen/concurs de promovare in gradul professional imediat superior celui detinut.

Funcţiile publice pentru care se organizează examen/concurs de promovare si compartimentele din care fac parte, sunt:

Nr.crt. Denumire functie Clasa Grad professional detinut Compartiment Gradul professional pentru care se organizeazae xamenul
1 Politist local

–          2 posturi

I Asistent Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal, Activitati Comerciale Principal

 

2 Politist local

–          2 posturi

I Asistent Birou ordine si liniste publica Principal

 

3 Politist local

–          1 post

III Asistent Circulatie rutiera Principal

Concursul/examenul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 17 iunie 2020, ora 10.00 si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            Conditiile de participare la examenul/concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1), cu exceptia lit.b) din OUG nr.57/2019, actualizat, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

  -   să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ.

Dosarul de inscriere la examen/concurs se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane in perioada 18.05.2020-08.06.2020 si va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, respectiv:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere.

 Bibliografia pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul Compartimentului Protectia mediului-disciplina in constructii-afisaj stradal-activitati comerciale:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – partea a VI a
 2. Legea nr.155/2010 a Politiei Locale, republicata si actualizata
 3. Hotărarea Guvernului nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 4. ORDONANŢĂ nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata.

Bibliografia pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Ordine si liniste publica:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – partea a VI a
 2. Legea nr.155/2010 a Politiei Locale, republicata si actualizata
 3. Hotărarea Guvernului nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 4. ORDONANŢĂ nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata.

Bibliografia pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Circulatie rutiera:

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – partea a VI a
 2. Legea nr.155/2010 a Politiei Locale, republicata si actualizata
 3. Hotărarea Guvernului nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 4. ORDONANŢĂ nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata.