Primăria orașului Năvodari, organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici

0
1133

Nr.35964/25.09.2020

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

            În conformitate cu prevederile Art.618, alin.23 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Art.144-146 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizată, precum și Art.2, alin.3 din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici.

Examenul de promovare în clasă se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari, str.Dobrogei, nr.1, în data de 12 octombie 2020 (proba scrisă), ora 10,00. Interviul se susţine,    de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiții de participare:

  • la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici pot participa funcționarii publici care au dobândit, ulterior intrarii în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îsi desfasoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfașurarea activitații de către conducatorul autoritații sau instituției publice și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în conditiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarele de înscriere la examen trebuie să conțină:

  • cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă, care se poate depune în termen de 5 zile de la data afișarii prezentului anunț (formular tip de la Biroul Resurse Umane),
  • diploma de licență, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverința din care să rezulte absolvirea studiilor.

Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează:

  1. Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de conducatorul autoritații sau instituției publice;
  2. Proba scrisă;

Bibliografia pentru examen:

  1. Constituția României, republicată,
  2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Afișat astăzi  25.05.2020, ora 10,00