Primăria Orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 1166mp

0
810

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 1166mp, situat în oraşul Năvodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 4, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 6,60lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 750 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 4000lei

Începând din 05.10.2022 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în data de 31.10.2022, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari