Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, prevăzute de art.456 alin.(4 ) și 464 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, la bugetul local al Orașului Năvodari, pentru persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri și care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2024-2026

0
202

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, prevăzute de art.456 alin.(4 ) și 464 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, la bugetul local al Orașului Năvodari, pentru persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri și care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2024-2026,

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 05 decembrie 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, prevăzute de art.456 alin.(4 ) și 464 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, la bugetul local al Orașului Năvodari, pentru persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri și care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2024-2026″ formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/762.675 ori pe adresa de e-mail: impozite@primaria-navodari.ro.