Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2024

0
345

Primăria Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2024 , care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat vor fi adresate Compartimentului Monitorizare proceduri administrative și Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 29.03.2024, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări _disponibil AICI._

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2024, iar formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Directiei Poliția Locală  din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760307 ori pe adresa de e-mail: politia-navodari@primaria-navodari.ro .