Proiect de hotărâre supus consultării publice. Completarea HCL nr. 344/20.12.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Năvodari (o nouă secție KAIAC-CANOE)

0
822

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 5 august 2022, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 344/20.12.2018”

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Clubului Sportiv Năvodari, la numărul de telefon 0722.242.072 sau pe adresa de e-mail: office@csnavodari.ro.