Proiect de hotărâre supus consultării publice. Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2025

0
228

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

• Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2025

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Monitorizare proceduri administrative și Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 16 mai 2024, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de Hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale”.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/762.675 ori pe adresa de e-mail: impozite@primaria-navodari.ro