Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru schimbare destinație teren

0
3295

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotătâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, până la data de 11 mai 2020, ora: 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Biroului Urbanism și Amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761603.

Plan Reglementari Urbanistice – document Urbanism

Proiect de hotarare privind aprobare PUD – documentatie Urbanism

Anunt transparenta decizionala