Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea formei de gestiune, a Regulamentului și Caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Năvodari

0
1134

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari, prin Compartimentul Monitorizare proceduri administrative, Informare și Relații Publice, vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, până la data de 26 februarie 2020, ora: 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat (ADPP) din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761603, int. 116.