Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.03.2022

0
1139
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2021
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari
 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor amenajate pe domeniul public al Orasului Navodari
 1. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 50, judetul Constanta
 2. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S15, LOT 60, judetul Constanta
 3. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S3, LOT 69, judetul Constanta
 4. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S11, LOT 159, judetul Constanta
 5. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 176, judetul Constanta
 6. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 178, judetul Constanta
 1. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S9 nr. 19, LOT 202, judetul Constanta
 2. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S8, LOT 214, judetul Constanta
 3. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S7, LOT 251, judetul Constanta
 1. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Sperantei nr. 5, judetul Constanta
 2. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/1, judetul Constanta, pentru realizarea obiectivului Infiintare centru de recreere prin echitatie, agrement, hipoterapie si realizare ateliere de dezvoltare persoanala pentru copii si tineri
 1. Proiect de hotarare cu privire la modificarea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 1231/07.09.2018
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Albinelor nr. 30A, judetul Constanta
 3. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Constantei, fn, judetul Constanta
 4. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 86 mp, situat in Navodari, strada Constantei, fn, judetul Constanta
 5. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor, fn, judetul Constanta                                                       
 6. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Stadionului nr. 2bis, lot 1, lot 2, judetul Constanta
 7. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Sperantei, fn, judetul Constanta
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situate in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 3, judetul Constanta
 9. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 3, ap. 15, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, parter, ap. 2, judetul Constanta
 11. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 2, ap. 9, judetul Constanta
 12. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 2, ap. 10, judetul Constanta
 13. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 4, ap. 20, judetul Constanta
 14. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 13938/17.05.2007 pentru terenul in suprafata de 4,46 mp situat in Orasul Navodari, strada Liliacului
 15. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20559/16.05.2013 pentru terenul in suprafata de 350,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Constantei FN
 16. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 31062/10.07.2014 pentru terenul in suprafata de 8,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Marii
 17. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 19163/15.05.2012 pentru terenul in suprafata de 12,40 mp situat in Orasul Navodari, strada Midiei
 18. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 19612/29.04.2013 pentru spatiul nr. 8 situat in Piata Centrala Navodari
 19. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Asociatiei de utilitate publica Organizatia de Management a Destinatiei Statiunea Mamaia Nord
 20. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit “Lumea Florilor” Oras Navodari, unitate de invatamant cu personalitate juridical a imobilelor constructii si teren aferent Cresei nr. 20 Oras Navodari, proprietatea publica a UAT Navodari
 21. Proiect de hotarare cu privire la demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utilitate publica și crearea unui culoar tehnologic în zona de protecție și siguranță aferentă lucrării de investiții „Înlocuire tronson conductă Constanța -Midia Ǿ 24, zona Năvodari, aproximativ 1100 m”
 22. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru amplasarea de noi capacitati energetice de interes public, alcatuite din stalpi LEA MT si PTAB-uri
 23. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui protocol intre ORASUL NAVODARI si S.C. SIND ROMANIA S.R.L. – SUCURSALA NAVODARI, in vederea alimentarii cu energie electrica a retelei de iluminat public din zona strazilor “A” si “B” din firida electrica ce apartine S.C. SIND ROMANIA S.R.L. – SUCURSALA NAVODARI
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Realizare lift exterior la Centru de Sanatate Multifunctional, Str. Sanatatii nr. 1, oras Navodari. Jud. Constanta
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Extindere biobaza – adapost public pentru caini fara stapan, str. Luminei nr. 15, oras Navodari. Jud. Constanta”
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren de sport nr. 2 Baza Sportiva „Flacara Navodari”, str. Constantei nr. 11, oras Navodari. Jud. Constanta”
 27. Proiect de hotarare privind la aprobarea PUZ pentru introducere in intravilan Parcela A348/13
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice, oras Navodari, str. DC 86, TRUP MAMAIA NORD, LOT 1, BDUL MAMAIA NORD, IE: 105014
 29. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 113
 30. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care nu au acces la atribuirea unui lot de teren, a Listei solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren si a Listei de prioritate
 31. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei spatiilor din proprietatea privata a UAT Navodari cu destinatia de cabinete medicale ce urmeaza sa fie vandute
 32. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local
 33. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din Anexa la HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 34. Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 310/21.12.2021 si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Navodari
 35. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice si de tineret care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2022
 36. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia de “Lapte si produse lactate si produse de panificatie” aferente Programului pentru scoli al Romaniei
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2022
 2. Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local si a membrilor supleanti in comisiile de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Navodari, Sesiunea ianuarie – aprilie 2022
 1. Proiect de hotarare privind modificarea art. 3 al HCL nr. 247/30.09.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021 – 2022
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea denuntarii Intelegerii de cooperare dintre orasul Navodari si orasul Kolomna precum si protocolului de infratire intre orasul Navodari si orasul Kolomna, district Kolomensky, regiunea Moscova din Federatia Rusa
 3. Proiect de hotarare privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridică a UAT Oraș Năvodari în litigiul care face obiectul dosarului nr. 33118/212/2021, în contradictoriu cu SIND ROMÂNIA SRL
 4. Proiect de hotarare privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridică a UAT Oraș Năvodari în litigiile care fac obiectul dosarelor nr. 6529/118/2021 și nr. 6530/118/2021, având ca obiect pretențiile SC SIRO PROCONSULT SA
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT IN ORASUL NAVODARI”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI MODERNIZARE DISPECERAT ORAS NAVODARI”

 

 1. DIVERSE

–        Adresa Curții de Conturi nr. 21897/24.02.2022 înregistrată la Primăria Năvodari sub nr. 25613/01.03.2022;

–        Raportul Serviciului Beneficii de Asistență Socială – Protecția Persoanelor cu handicap pe semestrul II al anului 2021;

–        Cererea nr. 76761/05.11.2021;

 

Ordinea de zi suplimentară:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 289/2021 cu privire la probarea cuantumului și numărului de burse școlare ce se vor acorda în anul școlar 2-21-2022 în unitățile de învățământ
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 5 din Regulamentul pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului aprobat prin HCL nr. 2/2022
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiții ”Construire sens giratoriu pe pod județean tronson II lot 2”
 4. Proiect de hotărâre privind reglementarea semnalizării rutiere pe raza orașului Năvodari