Raport de activitate pentru anul 2021 Serviciul Autoritate Tutelara-Protectia Copilului

0
385
Sales, report, laptop, pen, diagram

2021 Serviciul Autoritate Tutelara-Protectia Copilului

     Structura Direcției Asistenta Sociala a fost modificata la începutul anului 2021, în baza H.C.L. Năvodari nr.5/ 26.01.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari.

Astfel, a fost înființat Serviciul Strategii, Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția Copilului, coordonat de un Șef serviciu, cu următoarele compartimente în subordine: Strategii, Programe si Statistici, Autoritate Tutelară si Protecția Copilului .