Raport privind procedura de selecție și recrutare membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

0
1595

In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, dar si cu cele ale contractului de colaborare, selecţia candidaţilor din lista scurta pentru ocuparea funcţiei de Administrator, s-a făcut prin evaluarea si punctarea, de către expertul independent, a declaraţiilor de intenţie elaborate si depuse in timpul precizat, de către candidaţi, precum si prin intervievarea acestora de către expert. Pe baza acestor doua elemente, expertul independent a punctat competentele si trasaturile candidaţilor, asa cum sunt acestea descrise in profilele si in matricea privind profilul consiliului de administraţie.

Raport final