Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 4 februarie 2019 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1074

Nr.15034/30.01.2019

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în dată de 4 februarie 2019 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

            Având în vedere prevederile art.40, alin.1, art.72 alin.2 și Art.50, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica de executie

temporar vacanta

Rezultatul selectiei dosarelor
1 Butuc Mariana Inspector, clasa I, grad profesional principal –  Compariment Impozite si taxe locale  

Admis

2 Danila Aura-Ramona Inspector, clasa I, grad profesional asistent –  Compariment Impozite si taxe locale Admis

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 4 februarie 2019, ora 1000  la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Afișat astăzi 30.01.2019, ora 13,00