REGULAMENTUL PROGRAMULUI “CALD ÎN CASA TA”. Îndrumare la număr de telefon/WhatsApp: 0756.055.582

0
1869

”Cald în casa ta” este un program de sprijin a populației vulnerabile din orașul Năvodari, gândit de administrația publică locală de la Năvodari, prin care, persoanele care la data de 30 aprilie erau branșate la sistemul centralizat de termoficare pot primi un ajutor financiar nerambursabil de 4.000 de ei. Ajutorul financiar este destinat acoperirii parțiale a cheltuielilor necesare achiziționării și instalării unui sistem de încălzire a locuințelor și preparare a apei calde.

Condiții privind veniturile

Ajutorul financiar de 4.000 de lei se acordă o singură dată familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc cumulat criteriile, pentru locuința de domiciliu și ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt de până la 1.500 de lei, respectiv persoanelor singure cu un venit lunar de până la 2.053 de lei și care nu dețin bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență, prevăzute în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 probate prin H.G. nr. 50/2011.

Criterii de eligibilitate

  • Sunt persoane fizice cu domiciliul/reședința în orașul Năvodari
  • Au calitatea de proprietar/coproprietar sau au înstrăinat apartamentul/locuința de domiciliu pentru care se solicită sprijinul financiar, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitație viageră
  • Este legal împuternicit, prin procură notarială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct/habitație viageră și solicită sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței în numele proprietarului
  • Au folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021/2022 energie termică în sistem centralizat și ale căror apartamente sunt debranșate de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 30.04.2022
  • Nu înregistrează datorii la SC Termica Distribuție Năvodari.

Cheltuieli eligibile

  • Achiziționare de centrală termică de apartament pe gaz sau electrică
  • Achiziționarea de echipamente electrice/gaz pentru prepararea apei calde de consum (ex: boilere) sau de echipamente electrice pentru încălzirea locuinței (ex: calorifere electrice, aparate de încălzit)
  • Lucrări de execuție instalație de gaze sau electrică în locuință în vederea punerii în funcțiune a centralei termice
  • Materiale necesare pentru executarea instalației termice în locuință: țevi, racorduri, coturi, calorifere din tablă.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată pe bază de cerere și o serie de documente necesare: act de identitate, act de proprietate al locuinței pentru care se solicită ajutorul, adeverință de la SC Termica care să dovedească faptul că solicitantul nu are datorii la termoficare, adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte numele și numărul persoanelor care locuiesc la adresă, acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, angajament tip prin care solicitantul se obligă să prezinte în 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar documente/facturi fiscale prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată, extras de cont în scopul virării ajutorului financiar aprobat (dacă este cazul).

ATENȚIE! În termen de 30 de zile de la acordarea ajutorului, beneficiarii trebuie să justifice întreaga sumă cu facturi fiscale.

Verificarea datelor și a informațiilor cuprinse în cererea tip, precum și a documentelor anexate, se realizează prin anchetă socială de către personalul Direcției Asistență Socială. La data efectuării anchetei sociale, titularul ajutorului sau reprezentantul legal al acestuia are obligația de a prezenta toate documentele doveditoare în original.

Informații suplimentare și sprijin la întocmirea dosarelor pot fi obținute la numărul de telefon/WhatsApp: 0756.055.582, pe adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro, precum și la sediul Direcției Asistență Socială din Str. Sănătății, nr. 2.

REGULAMENT CALD ÎN CASA TA

MODEL CERERE

MODEL ANGAJAMENT

ANEXA 4 – LISTA BUNURILOR CE  POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRI AJUTORULUI

VEZI conținutul integral al HCL nr. 246/19.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului programului „Cald in casa ta” privind acordarea unui ajutor de urgenta din bugetul local pentru acoperirea partiala a unor cheltuieli necesare achizitionarii si instalarii unui sistem de incalzire a locuintei si prepararea apei calde, familiilor si persoanelor singure ale caror apartamente sunt bransate la data de 30.04.2022 la sistemul public de termoficare si urmeaza a le fi sistata furnizarea agentului termic de catre SC Termica Distributie Navodari incepand cu data de 01.10.2022.

CITEȘTE ȘI ”A fost aprobat programul ”Cald în casa ta”. Primarul Florin Chelaru: Am elaborat programul ”Cald în casa ta” cu gândul la năvodărenii care au nevoie de ajutor

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat în orașuș Năvodari, desființat începând cu 1 octombrie 2022