Rezultatul interviului la concursul de promovare din data de 02 mai 2022

0
884

Nr.41327/02.05.2022

Rezultatul interviului la concursul de promovare, organizat în data de 02 mai 2022            (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu –    Serviciul Gestionare Servicii Publice – Protecția Mediului  

            Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere

vacantă / Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1  

32313/25.03.2022

Șef Serviciu / Serviciul Gestionare Servicii Publice – Protecția Mediului  100,00 Admis

 

Afișat astăzi 02 mai 2022, ora 14,30  la sediu și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari.

Secreta