Rezultat selectie dosare la concursul de recrutare din 05 mai 2022

0
1166

Nr.41008/02.05.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 05 mai 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

                        Având în vedere prevederile art.40, alin.1 art.50, alin.1 și alin.2 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 37083/12.04.2022 Consilier, clasa I, grad profesional asistent/ Compartiment Protecția Copilului Admis
2 37471/13.04.2022 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal/ Compartiment Beneficii de Asistență Socială Admis
3 37700/14.04.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii   Admis
  • În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”
  • Candidații declarați admisi vor susține proba scrisă în data de 05.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.
  • Candidaţii nemulțumiti pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei, Anane Dorina-Inspector în cadrul Biroului Resurse Umane