Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare din data de 06 octombrie 2022 (proba scrisă)

0
959

  Nr.75747/08.09.2022

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 06 octombrie 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

 

                        Având în vedere prevederile art.40 alin.1, art.50 alin.1 și alin.2 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 70898/22.08.2022 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap Admis
2 72245/29.08.2022 -//- Admis
3 74774/05.09.2022 -//- Admis
4 74962/06.09.2022 -//- Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar în original până la susținerea interviului
5 75094/06.09.2022 -//- Admis
6 74742/05.09.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii   Admis
7 74926/06.09.2022 -//- Admis
8 72337/29.08.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Salubritate- Protecția Mediului Admis
9 73437/01.09.2022 -//- Admis
  10 74755/05.09.2022 -//- Admis
 11 74941/06.09.2022 -//- Admis
  • În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru

 

 

 

 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

  • Candidații declarați admisi vor susține proba scrisă în data de 06.10.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.
  • Candidaţii nemulțumiti pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei, Anane Dorina-Inspector în cadrul Biroului Resurse Umane

Afișat astăzi, 08.09.2022, ora 15.00

 

Secretar,

Inspector, Anane Dorina