Rezultat selectie dosare la concursul de recrutare din data de 10 ianuarie 2021 (proba scrisa)

0
1098

Nr.89027/27.12.2021

                        Având în vedere prevederile art.40, alin.1, lit.a), art.50, alin.1 și alin.2 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 86136/15.12.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superior/Serviciul Buget-Contabilitate Admis
2 87439/20.12.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superior/Serviciul Buget-Contabilitate Admis
3 87465/20.12.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Centrul Național de Informare Turistică   Admis
4 87890/21.12.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Centrul Național de Informare Turistică Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar în original până la susținerea interviului
  • În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”
  • Candidații declarați admisi vor susține proba scrisă în data de 10.01.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.
  • Candidaţii nemulțumiti pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei, Anane Dorina-Inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Afișat astăzi, 27.12.2021, ora 12.00