Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 16.12.2021

0
1231

Nr. 86753/16.12.2021

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2)  și art. 67^1 din Hotîrârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și   dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisa de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul selecției dosarelor
1 79041/16.11.2021 Inspector, cls. I, principal 92 ADMIS
2 82301/02.12.2021 Inspector, cls. I, superior 88,66 ADMIS
3 78685/15.11.2021 Consilier achiziții publice, cls. I, superior 88,33 ADMIS
4 82317/02.12.2021 Inspector protecție civilă, cls. I, superior 81,66 ADMIS
5 78591/15.11.2021 Inspector, cls. I, principal 85,66 ADMIS
6 78453/15.11.2021 Polițist local, cls. III, superior 81,66 ADMIS
7 78531/15.11.2021 Polițist local, cls. I, principal 85 ADMIS
8 82329/02.12.2021 Inspector, cls. I, superior 86,66 ADMIS
9 78442/15.11.2021 Inspector, cls. I, superior 95 ADMIS
10 78420/15.11.2021 Polițist local, cls. I, principal 81,66 ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține interviul  în data de 20.12.2021, ora 15.00 la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conf. Art. 63 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Abagiu Ioana Maria – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Se va afișa astăzi 16.12.2021, ora 14.30, la sediul și pe site-ul Primăriei orașului Năvodari.

                                                                                                                                     Secretar,

Inspector,

Abagiu Ioana Maria