Rezultate selecție dosare la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 03.11.2022 (proba scrisă)

0
753

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 03.11.2022, proba scrisă, în cadrul Primăriei orașului Năvodari

            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. ”a”, art. 50 alin. (2) și art. 67^1 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică solicitată Rezultatul selecției dosarelor
1 84689/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal ADMIS
2 84692/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal ADMIS
3 84690/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal ADMIS
4 84687/10.10.2022 Polițist local, cls. I, principal ADMIS
5 84691/10.10.2022 Polițist local, cls. III, superior ADMIS
6 83218/05.10.2022 Inspector, cls. I, superior ADMIS
7 84627/10.10.2022 Inspector, cls. I, superior ADMIS
8 85446/11.10.2022 Inspector, cls. I, superior ADMIS
9 85444/11.10.2022 Inspector, cls. I, superior ADMIS
10 85439/11.10.2022  Inspector, cls. I, principal ADMIS
11 85522/12.10.2022 Consilier, cls. I, superior ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 03.11.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Năvodari din  str. Dobrogei nr. 1.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conf. Art. 63 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Abagiu Ioana Maria – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Se va afișa astăzi 31.10.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari din  str. Dobrogei nr. 1 si pe site-ul institutiei www.primaria-navodari.ro.

Secretar comisie:

Inspector

Abagiu Ioana Maria