Rezultatul evaluarii si selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului de expert in implementarea proiectelor transfrontaliere (expert CBC project), pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile:”SILISTRA-ECOFRIENDLY-VIABLE-ELECTRICAL NAVODARI TRANSPORT”

0
1060

Nr.49639/16.12.2019

In conformitate cu prevederile pct.6.7, alin.6 si pct.7.2 alin.5 din Procedura interna de recrutare și selecție a personalului angajat pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, comisia de recrutare si selectie comunica urmatorul rezultat al evaluarii si selectiei dosarelor depuse:

 

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Rezultat evaluare si selectie dosare Motivul respingerii dosarului
 

1

 

~Bobe Daniela~ Admis

 

Interviul se va sustine in data de 19.12.2019, ora 11,00, la sediul Primariei orasului Navodari, Str.Dobrogei, nr.1.

Data afisarii: 16.12.2019, ora 13,00.

 

Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE