Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 13 februarie 2020 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1213

Avand in vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Stefan Ana-Maria-Daniela Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget-Contabilitate 97,66 Admis
2 Gherasim Silviana-Ionela Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Beneficii de Asistenta Sociala 95,33 Admis

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la ora afisarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Epuras Viorica – Referent de specialitate – Comp. Resurse Umane.
  • Afisat astazi, 13.02.2020, ora 1500 , la sediul Primariei orasului Navodari

                                                                                                                                                Secretar,

        Epuras Viorica,

Referent de specialitate-                                                                      

Comp. Resurse Umane