Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 4 februarie 2019 (proba scrisă) în cadrul primăriei orașului Năvodari

0
989

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica temporar vacanta

pentru care candideaza

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Butuc Mariana Inspector, clasa I, grad profesional principal – Comp. Impozite si taxe locale 100,00 Admis
2 Danila Aura-Ramona Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Comp. Impozite si taxe locale 66,66 Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuras Viorica – Referent de specialitate – Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 04.02.2019, ora 1530 , la sediul Primăriei orașului Năvodari