Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în dată de 4 februarie 2019 în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

0
1156

            Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica temporar vacanta

pentru care candideaza

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Butuc Mariana Inspector, clasa I, grad profesional principal – Comp. Impozite si taxe locale 75,00 Admis
2 Danila Aura-Ramona Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Comp. Impozite si taxe locale 51,00 Admis
  • candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuraș Viorica – Referent de specialitate – Birou Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în dată de 06.02.2019, ora 13,30 la sediul Primăriei Orașului Năvodari

Afișat astăzi 04.02.2019, ora 13,30, la sediul Primăriei orașului Năvodari