Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primariei orașului Năvodari

0
945

Nr.15248/08.02.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă)în cadrul Primariei orașului Năvodari, județul Constanța

Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Funția publică vacantă

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Penu Florin Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare Proiecte

 

77,00 Admis

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primariei orașului Năvodari, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuraș Viorica – Referent de specialitate – Compartiment Resurse Umane.

Interviul se va susține în data de 11.02.2021, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari.

Afișat astăzi 08.02.2021, ora 13,00