REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 20.01.2020 proba scrisa

0
1159

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 20.01.2020 proba scrisa:

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Ciuca Ioana-Cristiana Asistent social debutant

Centrul de Zi pentru Persoane

in Varsta

 

ADMIS

 

2 Mechi Mihaita -//- ADMIS
3 Sandu Sondra -//- ADMIS

 

Cu drept de contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Proba scrisa pentru postul vacant de Asistent social debutant – Centrul de Zi pentru Persoane in Varsta

se va sustine pe data de 20.01.2020, ora 10,00.

 

Afisat astazi, 10.01.2020, ora 14.00