Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 22 septembrie 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
709

 Nr.77825/19.09.2022

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 22 septembrie 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

  

                        Având în vedere prevederile art.40, alin.1 art.50, alin.1 și alin.2 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 72876/31.08.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior/ Biroul evidență a persoanelor RESPINS

Adeverintele de vechime nu cuprind elementele prevazute in anexa nr.2D din HG nr.611/2008

2 75702/08.09.2022 -//- Admis
3 76395/12.09.2022 -//- Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar în original până la susținerea interviului
4 73106/31.08.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Inspecție fiscală Admis
5 76143/12.09.2022 -//-   Admis
6 76193/12.09.2022 -//- Admis
7 76514/12.09.2022 -//- RESPINS

Nu face dovada detinerii unui certificat de competențe digitale

  • În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”
  • Candidații declarați admisi vor susține proba scrisă în data de 22.09.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.
  • Candidaţii nemulțumiti pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei, Anane Dorina-Inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

 

Afișat astăzi, 19.09.2022, ora 14.30

 

Secretar,

Inspector, Anane Dorina